Hyundai Bắc Việt khai trương ” địa điểm mới- vị thế mới”

Lễ khai trương đại lý uỷ quyền 3s Hyundai Bắc Việt “Địa điểm mới – Vị thế mới” chính thức thành công tốt đẹp.
Hyundai Bắc Việt gửi lời cám ơn Hyundai Thành công, tổng công ty Vietgroup, các đối tác cùng toàn thể khách hàng đã góp mặt chung vui cùng đại lý trong ngày khai trương!